imagine_

העמוד הזה לא אוסף מידע על אף אורח. גם לא מותקנים כאן כל מיני אנליטיקות או כלי שיווק אחרים. אם יהיה לי משהו חשוב להגיד או לשתף, הוא ישותף כאן.

אם אצטרך לסכם את חווייתי מישראל מאז ה-7 באוקטובר. אומר זאת כך: הוזמנתי למסיבה בה מגישים בשר אדם ושותים דם אדם, המוסיקה המתנגנת היא זעקות כאב של בני אדם וכשאני מנסה לומר משהו מהסים אותי כולם ואומרים לי בחיוך מאולץ. עכשיו לא הזמן.


לא זוכר יום שואה עצוב מייאש ומכמיר לב כמו זה. שנדע ימים יפים יותר, שנשכיל, שניגמל במהרה מהמקוקטייל הקטלני של קורבנות ואלימות. שילדינו יגדלו לימים יפים יותר ולחברה בריאה יותר, שווה יותר חפצת חיים יותר. חיבוקי ❤️


copyright 2015 www.davidshadi.com